Hammerschmiede Rossberg

Slide 1

Hammerschmiede Rossberg

Slide 2

Hammerschmiede Rossberg

Slide 3

Hammerschmiede Rossberg

Hammerschmiede Rossberg Hammerschmiede Rossberg Hammerschmiede Rossberg

Umbau und Sanierung Untere Hammerschmiede Rossberg, Steinen
mit Markus Krieger, Schmid Krieger AG, Bauleitung
2013 – 2015

Bauten & Projekte